Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2006

Το Σώμα του Χρυσού Μήλου


Το Σώμα του Χρυσού Μήλου είναι μια τιμητική θέση για τους Φύλακες του Ιερού Τάο, έτσι ώστε να μπορούν να βάζουν τα γράμματα Φ.Ι.Τ. μετά τα ονόματά τους.

Λέει λίγα,
κάνει λιγότερα,
σημαίνει
τίποτα.

(Το παρόν απόσπασμα είναι από το Principia Discordia γραμμένο από τον Μαλακλύπα τον Νεώτερο (Malaclypse the Younger) - Η πνευματική ιδιοκτησία είναι φυλακή. Ελευθερώστε την τέχνη. Αντυπώστε και διανείμετε κατά βούληση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: