Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Ατάκα της μέρας

Imposition of Order = Escalation of Disorder
(Επιβολή της Τάξης = Κλιμάκωση της Α-ταξίας)


Για όλους όσους νομίζουν πώς περισσότερη τάξη φέρνει περισσότερη ασφάλεια, και μένουν άναυδοι από τα (όλο και πιο απρόβλεπτα/βίαια) ξεσπάσματα χάους και νομίζουν πώς η επιβολή ακόμα περισσότερης τάξης θα λύσει το πρόβλημα και μετά μένουν άναυδοι από τα ακόμα πιο απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα χάους και νομίζουν πώς η επιβολή ακόμα περισσότερης τάξης θα... [αέναη επανάληψη]

Επίσης για όλους όσους ανησυχούν με την επιβολή όλο και περισσότερης τάξης και απελπίζονται και βλέπουν τα (όλο και πιο απρόβλεπτα/βίαια) ξεσπάσματα χάους ως κατασκευασμένες δικαιολογίες για την επιβολή εκ των άνω ακόμα περισσότερης τάξης και απελπίζονται και ανησυχούν και βλέπουν τα ακόμα πιο απρόβλεπτα και ανεξέλενγκτα ξεσπάσματα χάους ως...[αέναη επανάληψη]

Η κάθε Δράση, προκαλεί μια αντίθετη και ίση Αντί-δραση και όλα αυτά...
Ίσως

Δεν υπάρχουν σχόλια: